Klub 1-2-3 działa przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00 (poza okresem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) przy ulicy Św. Antoniego 50 w Poznaniu.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Klub 1-2-3 jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

Oferujemy:

 

• pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrabianiu zaległości szkolnych,

• zajęcia socjoterapeutyczne,

• zajęcia logopedyczne

• terapię pedagogiczną,

• zajęcia plastyczne i ruchowe.Klub 1-2-3 jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat. Oddziaływania Klubu mają charakter terapeutyczny, skierowany głównie na wspieranie i profilaktykę. Celem działalności Klubu jest pomoc dzieciom i ich rodzinom.

 

Oddziaływania socjoterapeutyczne są prowadzone w oparciu o autorski program pt. „Ufam – Mówię – Czuję – Wiem –Potrafię - Działam”.

 

Klub 1-2-3 to miejsce, gdzie dzieci mogą wszechstronnie rozwijać się i nabywać nowe umiejętności. Mają możliwość uczestniczyć w zajęciach tematycznych, zabawach i zajęciach sportowych, kącikach zainteresowań oraz brać udział w imprezach i uroczystościach klubowych, a także w warsztatach letnich i zimowych.

 

To miejsce, gdzie dorastający młody człowiek może twórczo, aktywnie i bezpiecznie spędzić czas, poznać lepiej siebie i innych, swoje mocne strony, nauczyć się nawiązywać satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami, a także jak radzić sobie z emocjami czy rozwiązywać konflikty w konstruktywny sposób.

 

 

Projekt i wykonanie: www.perFret.pl